Obvestilo – čitalnica, 1. 12. 2022

O B V E S T I L O/ A V V I S O

Stranke obveščamo, da bo
čitalnica Pokrajinskega arhiva Koper

v četrtek 01.12.2022

ZAPRTA.


Avvertiamo gli utenti
che la sala di lettura dell’Archivio Regionale di Capodistria

SARÀ CHIUSA

Giovedi, 01 dicembre 2022.