Prehrana v Kopru in na njegovem podeželju od Antike do konca 19. stoletja

Cena: 20,00 €
Avtor: Zdenka Bonin in Marko Bonin (ured.)
Razpoložljivost: Na voljo
Rezerviraj

Avtorji: Flavio Bonin, Marko Bonin, Zdenka Bonin, Tina Novak Pucer, Deborah Rogoznica, Verena Vidrih Perko