Kontakt

Pokrajinski arhiv Koper

Kapodistriasov trg 1
6000 Koper

tel:
+386-5-6271824
+386-5-6300755

gsm čitalnica:

+386-31-744144

e-pošta:
tajnistvo@arhiv-koper.si

citalnica@arhiv-koper.si

Pokrajinski arhiv Koper Enota Piran

Savudrijska 5
6330 Piran

tel:
+386-5-6734771

e-pošta:
citalnica@arhiv-koper.si

Vizitka

Podračun pri UJP Koper:
01100-6030375088
IBAN-SI56011006030375088
BIC koda: BSLJSI2X.

davčna številka:
89089782

matična številka:
5051975 000

registrska številka:
5017001669

 

reg.št. vpisa pri sodišču:
1-72-00

šifra dejavnosti:
91.012

e-pošta:
tajnistvo@arhiv-koper.si

spletni naslov:
http://www.arhiv-koper.si

Zemljevid