8. FEBRUAR 2021 / 8. FEBBRAIO 2021

Dan slovenske kulture

DAN SLOVENSKE KULTURE V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER / LA GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA NELL’ARCHIVIO REGIONALE DI CAPODISTRIA

Slovensko

Italijansko

Svetilnik

Dragotine PAK