Dodatno strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb, 13. 4. 2023

Dodatno strokovno usposabljanje v obliki delavnic bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014), Pravilnika o
strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: Pravilnik) ter sklepa Ministrstva za kulturo, št. 012-17/2017-2 z dne 5. 4. 2017,

v četrtek, 13. 04. 2023

v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper (čitalnica), Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper, od 9.00 do 13.00 ure.

Prijave za delavnico so odprte do petka 7. 04. 2023. V primeru zapolnitve prostih mest, bo izvedena še dodatna delavnica v torek 18. 04. 2023. Kandidati bodo razporejeni glede na vrstni red prispelih prijav ter o razporedu bili pravočasno obveščeni.

Namen dodatnega strokovnega usposabljanja:
V skladu z 10. členom Pravilnika (Ur. l. RS, št. 66/2016) dopolniti strokovno znanje po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Za vse javnopravne in zasebne pravne osebe na območju upravnih enot Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana je na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper (Ur. l. RS, št. 67/2003) pristojen Pokrajinski arhiv Koper.

Stroški dodatnega strokovnega usposabljanja:
Cena dodatnega strokovnega usposabljanja znaša 60 EUR.
Plačilo se izvede na podlagi izstavljenega računa PAK po opravljeni storitvi. Navedena cena je brez DDV in ga Pokrajinski arhiv Koper na podlagi 94. člena ZDDV-1 ne obračunava.

Program in prijavnica