Dodatno strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb, 23. 11. 2023

Dodatno strokovno usposabljanje v obliki delavnic bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014),  Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: Pravilnik) ter sklepa Ministrstva za kulturo, št. 012-17/2017-2 z dne 5. 4. 2017,

v četrtek, 23. 11. 2023

v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper (čitalnica), Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper, od 9.00 do 13.00 ure.

Prijave na delavnico so odprte do petka, 17. 11. 2023. V primeru zapolnitve prostih mest, bo izvedena še dodatna delavnica v četrtek, 30. 11. 2023. Kandidati bodo razporejeni glede na vrstni red prispelih prijav ter o razporedu bili pravočasno obveščeni.

Vabilo