MARIEGOLE SV. NAZARIJ IN KOPRSKE BRATOVŠČINE – S. NAZARIO E LE CONFRATERNITE DI CAPODISTRIA

Pokrajinski arhiv Koper | Archivio regionale di Capodistria

Vljudno vabljeni | Gentilmente invitati

na dogodke v sklopu programa Koper 1500 | agli eventi in ambito al programma Capodistria 1500

sreda | mercoledì
12-6-2024
12.00:
Koper, Mala loža pod Pretorsko palačo | Capodistria, Loggia Vecchia di palazzo Pretorio

otvoritev razstave | inaugurazione della mostra

MARIEGOLE
SV. NAZARIJ IN KOPRSKE BRATOVŠČINE
S. NAZARIO E LE CONFRATERNITE DI CAPODISTRIA

avtorici | autrici
Deborah Rogoznica, Mirjana Kontestabile Rovis

glasbeni utrinek | intermezzo musicale
Dekliški pevski zbor Glasbene šole Koper | Coro femminile della Scuola di musica di Capodistria
zborovodja | dirige: Maja Cilenšek

pozdrav | saluto
Primož Krečič, stolni župnik | parroco del Duomo

12.30:
Koper, Avla Pokrajinskega arhiva Koper | Capodistria, Aula dell’Archivio regionale di Capodistria

vitrina | esposizione
mariegoli sv. Nazarija in sv. Antona opata (14. stoletje)
mariegole di S. Nazario e S. Antonio abate (XIV secolo)

govor | prolusione
Salvator Žitko:
KOPRSKA ŠKOFIJA IN SV. NAZARIJ
LA DIOCESI DI CAPODISTRIA E S. NAZARIO


četrtek | giovedì
13-6-2024
18.30:
Koper, Pokrajinski arhiv Koper | Capodistria, Archivio regionale di Capodistria
v sodelovanju s| in collaborazione:
Promocijskim, kulturnim, izobraževalnim in razvojnim italijanskim središčem “Carlo Combi”, Koper |
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” Capodistria

kolokvij | colloquio
Rino Cigui, Kristjan Knez, Mirjana Kontestabile Rovis, Deborah Rogoznica:
SV. NAZARIJ IN KOPRSKE BRATOVŠČINE
S. NAZARIO E LE CONFRATERNITE DI CAPODISTRIA

 

Vabilo

Galerija

Prikazna slika in slika v glavi: Miniatura križanja iz mariegole sv. Nazarija: ob Kristusu na križu sta ob straneh križana razbojnika, ob vznožju pa klečijo sv. Nazarij, sv. Magdalena in sv. Marija. Desno stoji sv. Janez evangelist, kleči pa sv. Hieronim / Miniatura della Crocifissione tratta dalla mariegola di S. Nazario: ai lati del Cristo sulla croce sono rappresentati due banditi crocifissi, inginocchiati ai suoi piedi S. Nazario, S. Maddalena e la Madonna. Sulla destra ci sono S. Giovanni Evangelista in piedi e S. Girolamo inginocchiato. (HR DARI 396, 12-01)