Obvestilo o odprtju arhiva do 20.06.2021

Pomembno obvestilo

Spoštovani uporabniki,

Obveščamo Vas, da je  bil sprejet  Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v RS (Uradni list RS, št. 93/21). Odlok določa, da je omogočeno ponujanje storitev v arhivih za končne uporabnike, in sicer 1 uporabnik na 10 m² zaprtega prostora.

Ukrepi ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do vključno 20. junija 2021.

Glede na določbe navedenega odloka je lahko v čitalnici arhiva v Kopru istočasno 6 oseb in v čitalnici enote v Piranu 2 osebi.

Še naprej pa smo za reševanje vlog dostopni na e-naslovu tajnistvo@arhiv-koper.si in citalnica@arhiv-koper.si, ter na telefonskih številkah:

Koper:

  • 05/6271824 recepcija
  • 031/744144 čitalnica

Piran:

  • 05/6734771 čitalnica

 Odlok Vlade RS o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji