Priznanje CAF

Pokrajinski arhiv Koper je prejemnik priznanja ZAČETNIK CAF.

Skupni ocenjevalni okvir v javnem sektorju CAF (Common Assessment Framework) je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti (EFQM).