STATUT KOPRA IZ LETA 1423 / LO STATUTO DI CAPODISTRIA DEL 1423

Razstava

Statut Kopra iz leta 1423
600 let

bo odprta do 18. aprila 2023
v Mali loži v Kopru, pod Pretorsko palačo
Statut iz leta 1423 bo v času razstave na ogled v prostorih
Pokrajinskega arhiva Koper, Kapodistriasov trg 1, Koper

Statut iz leta 1423 hrani Državni arhiv na Reki

Finančna podpora:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Mestna občina Koper


La mostra

Lo statuto di Capodistria del 1423
600 anni

sarà aperta fino al 18 aprile 2023
nella Loggia Vecchia di Capodistria, sotto il Palazzo Pretorio
Lo statuto del 1423 sarà esposto in mostra nei locali
dell’Archivio regionale di Capodistria, Piazza Kapodistrias 1, Capodistria

Lo statuto del 1423 è conservato presso l’Archivio di Stato di Fiume

Supporto finanziario:
Ministero per la cultura della Repubblica di Slovenia
Comune città di Capodistria


Publikacija v digitalni obliki: