Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

Strokovno izobraževanje (seminar) bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014), Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: Pravilnik) ter sklepa Ministrstva za kulturo, št. 012-17/2017-2 z dne 5. 4. 2017,

v četrtek, 10. 3. 2022

preko aplikacije Zoom, od 9.00 do 14.00 ure.

 Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar) za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom v javni in zasebni lasti

Prijavnica za seminar in preizkus