Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar), 9. 5. 2024

Strokovno izobraževanje (seminar) bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014), Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: Pravilnik) ter sklepa Ministrstva za kulturo, št. 012-17/2017-2 z dne 5. 4. 2017,

v četrtek, 9. 5. 2024

v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper (čitalnica), Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper, od 9.00 do 14.00 ure.

Prijave na seminar so odprte do petka, 3. 5. 2024.
V primeru zapolnitve prostih mest, bo izveden še dodaten seminar v četrtek, 16. 5. 2024.
Kandidati bodo razporejeni glede na vrstni red prispelih prijav ter o razporedu bili pravočasno obveščeni.

 

Vabilo