Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

Strokovno izobraževanje (seminar) bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014), Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: Pravilnik) ter sklepa Ministrstva za kulturo, št. 012-17/2017-2 z dne 5. 4. 2017,

v torek 11.5.2021 in četrtek 13.5.2021 (prijavite se na en izbrani datum)

v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper (čitalnica), Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper, od 9.00 do 14.00 ure.

oziroma preko spletne aplikacije ZOOM

Usposabljanje bo izpeljano ne glede na zdravstvene razmere. V kolikor ne bo sproščeno za več kot 10 oseb v zaprtem prostoru, bomo najkasneje v petek, 7.5. poslali povezavo na Zoom.

 

 Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar) za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom v javni in zasebni lasti