Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

“S publikacijo želimo ustvarjalcem arhivskega gradiva s področja vzgoje in izobraževanja približati arhivsko zakonodajo, jim s krajšimi napotki o odbiranju arhivskega gradiva iz dokumentarnega olajšati razumevanje celotnega procesa odbiranja in izročitve arhivskega gradiva pristojnemu arhivu ter opozoriti na pomen materialnega varstva gradiva in ga tudi razložiti.”

Vesna Sirk, arhivistka, Zgodovinski arhiv Celje

 

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja (pdf, 6MB)