Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

Mesta za seminar četrtek,  20.10.2022 ter izpit četrtek, 17.11.2022 so vsa zasedena. Odpiramo prijave za naslednji termin seminarja za četrtek, 27.10.2022 ter izpit torek, 22.11.2022. Naslednje prijave za seminar in izpit bodo možne šele v marcu ali aprilu 2023.   Strokovno izobraževanje (seminar) bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih […]

Predstavitev knjige Nekoč je v Piranu stal dvižni most

Predstavitev knjige Nekoč je v Piranu stal dvižni most

V čitalnici koprske knjižnice na Čevljarski ulici je bila 22.  marca 2022 predstavitev knjige avtorja Gorazda Humarja Nekoč je v Piranu stal dvižni most. Predstavljen je bil dragoceni dukal iz leta 1578, s katerim je beneški dož privolil izgradnjo mostu. Dukal hrani Pokrajinski arhiv Koper, prevedel ga je Flavij Bonin iz Pomorskega muzeja Piran, sinoči ga je […]

Dodatno strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb, 21. 4. 2022

Dodatno strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb, 21. 4. 2022

ZADEVA: Dodatno strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom v javni in zasebni lasti Dodatno strokovno usposabljanje v obliki delavnic bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014),  Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. […]