Strokovno izobraževanje za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

Mesta za seminar četrtek,  20.10.2022 ter izpit četrtek, 17.11.2022 so vsa zasedena.

Odpiramo prijave za naslednji termin seminarja za četrtek, 27.10.2022 ter izpit torek, 22.11.2022.

Naslednje prijave za seminar in izpit bodo možne šele v marcu ali aprilu 2023.

 

Strokovno izobraževanje (seminar) bo potekalo na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014), Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: Pravilnik) ter sklepa Ministrstva za kulturo, št. 012-17/2017-2 z dne 5. 4. 2017,

v četrtek, 20.10.2022 (četrtek, 27.10.2022)

v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper (čitalnica), Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper, od 9.00 do 14.00 ure.

 

Vabilo in prijavnica